Tư tưởng hiếu đạo qua hình ảnh Bồ tát Quán Thế Âm (Đại đức Thích Nguyên Tú)

[voice] Quán Thế Âm là vị Bồ tát được tôn thờ phổ biến ở Việt...

Tìm hiểu một số đặc điểm hoằng pháp của Ðức Phật (ÐÐ. Thích Chánh Thuần)

Bài viết tập trung nghiên cứu đặc điểm hoằng pháp của Đức Phật thông qua...

Tinh thần bình đẳng trong Phật giáo (TT.TS Thích Phước Đạt)

Kể từ khi Đức Phật thành đạo và chuyển bánh xe pháp thì lý tưởng...

Thiết lập Tịnh độ giữa nhân gian (Thích Thiện Mãn)

  1. KHÁI NIỆM VỀ TỊNH ĐỘ Tịnh độ (S: Suddhàvàsa, Sukhāvatī; E: Pure land;...

Biển cả và Phật pháp (Đại Đức Thích Trung Định)

  Biển là không gian bao la, rộng lớn vô cùng, chiếm đến bảy phần...

Luật tạng: Tinh hoa của Lịch sử – văn hóa Phật giáo trong hành trình kết tập và củng cố (Hưng Trung)

  Trong 45 năm truyền giảng con đường giải thoát, Đức Phật thu nhận rất...

Tinh thần dung hợp giữa Thiền tông và Tịnh độ (Thích Nữ Trí Tuyền)

  ĐẶT VẤN ĐỀ Thiền Tông và Tịnh Độ Tông là hai pháp môn tu...

Hoằng pháp trong xã hội thông tin – Thích Quảng Tiến

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã ảnh hưởng rất lớn đối với tất cả...

Quan niệm Báo hiếu của thế gian và Phật giáo – HT.Thích Bảo Nghiêm

  Lời Tòa Soạn: Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, nhân...

Đức Phật dạy gì về “Vô ngã”? (Trịnh Đình Hỷ)

  Vô ngã” (anattā) là triết lý cốt tủy và đặc thù của đạo Phật....

Lược ý “tiết Trung nguyên Phổ độ” xá tội vong nhân trong Đại lễ Vu-lan Phật giáo Bắc truyền (Thích Tâm Mãn)

  Đại lễ Vu Lan còn được gọi là tiết Trung nguyên, đây là một...

Vu-lan trong tinh thần ngày Tự tứ (Thích Huệ Thông)

  Vu-lan lại trở về với người con Phật và những người con hiếu đạo,...

Về nguồn gốc của Bát-nhã Tâm kinh (Vũ Thế Ngọc)

Năm 1992, Jan Nattier viết một bài nghiên cứu về nguồn gốc của Bát-nhã Tâm...

Học hạnh kham nhẫn (Thích Trung Định)

Kham nhẫn theo thuật ngữ Phật học gọi là Nhẫn nhục. Đây là một tâm...

Chút tin còn lại

Ví như, này Bhaddali, một người chỉ có một mắt, các thân hữu bà con...

Con đường của tự do

Đạo Phật là con đường của tự do. Tự do ở chặng  đầu, tự do...

Ngũ Trí Như Lai

Nếu pháp  giới là toàn thân Phật Tỳ-lô-giá- na, tại sao “có  những  sự khác...

Chân Không Diệu Hữu trong kinh Hoa Nghiêm

Thế  giới Hoa Nghiêm  là thế  giới làm bằng hoa, được trang nghiêm  bằng  hoa. Thế giới...

Pháp là thiết thực hiện tại

Kinh Tăng Chi Bộ Con đường đi ra khỏi phiền não khổ đau được mệnh...