Mục lục Tạp chí VHPG số 387 Chủ đề: SỐNG TỈNH THỨC

Tải file PDF số 387

 

Chủ đề: SỐNG TỈNH THỨC

6. Thiết lập lối sống lành mạnh theo tinh thần Phật dạy (Thông Bảo)
12. Thiền tỉnh thức với vô ngã (Nguyên Giác)
16. Hồi sinh từ chính sự sống (Hoàng Hữu Công)
22. Thiền Phật giáo với vấn đề trầm cảm ở giới trẻ Việt Nam hiện nay (Trần Thị Mai Hương)

 

PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI

 30. Ðóa Sen thiêng (Trần Quê Hương)
 32. Những đóng góp của Ni trưởng Huỳnh Liên cho đạo pháp và dân tộc (HT. Thích Huệ Thông)
40. Thực trạng công tác đào tạo, giáo dục chư Tăng của Phật giáo Nam tông Khmer hiện nay: Những kết quả, hạn chế và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, giáo dục chư Tăng của Phật giáo Nam tông Khmer góp phần trang nghiêm Giáo hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh (HT. Ðào Như)
46. Tầm quan trọng của Giới Ðịnh Tuệ trong đời sống tu tập (HT.Thích Giác Toàn)

 

PHẬT GIÁO – VĂN HÓA VÀ ÐỜI SỐNG

56. Hình ảnh người già qua ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam (ThS. Trầm Thanh Tuấn)

62. Văn hóa nhận thức qua nhân sinh quan Phật giáo Việt Nam thời Lý-Trần (SC. Thích Nữ Huệ Nhật)

70. Kiến khai Ðại giới đàn Thiện Hoa Mừng Thầy 99 tuổi Tùng Hạc (HT. Thích Nhật Quang)

 

PHẬT GIÁO – KHOA HỌC VÀ TRIẾT LÝ 

77. Phân tích quá trình nhận thức làm tâm ô nhiễm và cách thức chuyển hóa tâm nhiễm ô trong kinh Mật Hoàn (Trung Bộ kinh) (ÐÐ. Thích Tịnh Ðạo)

87. Nguồn gốc loài người từ góc nhìn tôn giáo và khoa học (SC. Thích Nữ Nhuận Bình)

 

GIỚI THIỆU HOẠT ÐỘNG PHẬT SỰ CÁC TỰ VIỆN:

Chùa Thanh Lương, tỉnh Kiên Giang
NẾN QUANG MINH
CHÙA BẢO HẢI LINH THÔNG TỰ – CHỐN YÊN BÌNH GIỮA LÒNG HẠ LONG

 

Mục lục Tạp chí VHPG số 387 Chủ đề: SỐNG TỈNH THỨC

Trả lời